top of page
Bikers on Reach 2.jpg

BAYSHORE BIKEWAY RESILIENCY PROJECT PAMPUBLIKONG PULONG

Ang unang pampublikong kaganapan para sa proyekto ay magtutulot sa mga interesadong stakeholder na bigyan kami ng input kung ano ang gusto nilang makita para sa proyekto. ​

PromotionBox-BIKWAY1000x563.jpg

BAYSHORE BIKEWAY RESILIENCY PROJECT PAMPUBLIKONG PULONG

Ang pampublikong kaganapang ito sa Imperial Beach Village ay isang pagkakataon para sa publiko na magbigay sa amin ng input kung ano ang gusto nilang makita para sa proyekto. ​

bottom of page